Weg Wijzer gaat samen met De Vries Verkeersopleidingen

Vanaf 1 juli 2015 worden de cursussen en trainingen van De Vries Verkeersopleidingen ondergebracht bij Weg Wijzer Opleidingen en trainingen.
Door nauw samen te werken kunnen we profiteren van elkaars deskundigheid.
Hierdoor zal de kwaliteit van de cursussen toenemen.
Rinse de Vries zal uiteraard voor  u en Weg Wijzer opleidingen en trainingen beschikbaar blijven met zijn jarenlange vaktechnische expertise.
De uitvoering van de cursussen blijft in handen van dezelfde docenten als voorheen.

Ulco Dijkstra
Was werkzaam als vakdocent en adviseur Verkeer aan de Politieacademie en vanuit die hoedanigheid lid van diverse (ministeriële) werkgroepen die zich bezighouden met verkeerswetgeving en de handhaving daarvan.

Paul Enkelaar
Is redacteur van (en o.a. auteur voor) het vaktijdschrift Verkeersknooppunt en werkte als docent verkeer en daarna 18 jaar als adviseur verkeer aan de Politieacademie. In die functie was hij actief in verschillende (ministeriële) werkgroepen in het kader van de verkeerswetgeving.

Rinse de Vries
Vanaf 1995 werkzaam als De Vries Verkeersopleidingen. Was vakdocent-ontwikkelaar van de opleiding Verkeersadviseurs aan de Politieacademie en CROW werkgroeplid voor het ASVV, Bebakening en markering, Uitritten, Rotondes en Parkeerbebording.

Verkeersopleidingen

Onderstaand de informatie over de verschillende Verkeersopleidingen:

 

home